ارتباط با ما 2019-01-30T08:19:33+00:00

آدرس:

مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد فناوری شماره 1، جنب دانشکده مهندسی، طبقه بالا، واحد 121

تلفن دفتر تحقیق و توسعه: 05138837389

تلفن دفتر مدیریت: 05138837381

با ما تماس بگیرید: