اخذ جایزه ارزشمندIEEE Lifetime Teaching Award،توسط جناب آقای پروفسور جاویدی، بنیان‌گذار شرکت دانش‌بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق 2019-03-05T07:22:13+00:00

Project Description

اهدای جایزه ارزشمند علمی IEEE Lifetime Teaching Award به پروفسور جاویدی، بنیان‌گذار شرکت دانش‌بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق