افتتاح مرکز نوآوری شهری با حضور دکتر ستاری، معاونت محترم علمی و فناوری ریاست‌جمهوری 2019-03-02T05:26:50+00:00

Project Description

طراحی، تولید، و پیاده سازی سیستم نوین روشنایی و نورپردازی مرکز نوآوری شهری واقع در پارک کوهسنگی مشهد توسط شرکت دانش‌بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق