شرکت دانش‌بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق، پیشگام در حوزه انرژی هوشمند به عنوان رکن مهمی از شهر هوشمند 2019-03-19T12:40:29+00:00

Project Description

اهداف و رسالت‌های شهر هوشمند

 

  • کیفیت زندگی بهتر و خدمات مناسب‌تر (با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و فناوری اطلاعات و ارتباطات)
  • هزینه‌های زندگی کم‌تر (با بهینه سازی مصرف منابع و افزایش راندمان بهره‌برداری)
  • بسترهای مناسب مشارکت فعال و مؤثر شهروندان (با تسهیل مشارکت شهروندی و ارائه‌ی بازخوردها)

 

اهمیت شهر هوشمند در شرایط فعلی