رونمایی از سامانه‌ی کنترل هوشمند روشنایی و آبیاری فضای‌سبز‌شهری توسط استاندار محترم استان خراسان رضوی و شهردار محترم مشهد مقدس 2019-03-19T12:19:53+00:00

Project Description

سامانه‌ی کنترل هوشمند روشنایی و آبیاری فضای سبز شهری

 

نیازها و انتظارات مالکان فضای سبز:

 • رفع مشغولیت فکری و محدودیت فیزیکی در حفاظت از فضای سبز
 • عدم نیاز به استخدام یک باغبان تمام وقت برای فضای سبز خود
 • امکان تنظیم روشنایی مورد نیاز فضای سبز خود بر حسب میزان استفاده
 • جلوگیری از روشن ماندن چراغ‌های روشنایی فضای سبز در مواقع غیرضروری

امکانات قابل ارائه توسط سیستم کنترل هوشمند آبیاری و روشنایی فضای سبز:

 • کنترل نودهای آبیاری موجود در نقاط مختلف فضای سبز از فاصله‌ی چندین کیلومتری از طریق شبکه‌های ارتباطی بیسیم
 • راه‌اندازی یا توقف آبیاری نود مربوطه
 • نمظیم میزان دبی آب در آن نود
 • تعریف سناریوهایی برای تغییر زمان‌بندی آبیاری
 • کنترل نودهای روشنایی موجود در نقاط مختلف فضای سبز از فاصله‌ی چندین کیلومتری از طریق شبکه‌های ارتباطی بیسیم
 • کنترل شدت روشنایی نود مربوطه
 • تعیین روشن یا خاموش بودن هر یک از چراغ‌ها به طور آزادانه
 • تعریف سناریوهای مورد نظر خود برای روشنایی نودهای مختلف

خدمات سیستم کنترل هوشمند آبیاری و روشنایی فضای سبز:

 • کنترل هوشمند روشنایی فضای سبز
 • کنترل هوشمند آبیاری فضای سبز
 • کنترل هوشمند وضعیت درختان و گیاهان و نگهداری از آن‌ها
 • امکان ارتباط با شهروندان، ثبت نظر، دریافت وقوع خرابی
 • اعلام خودکار خرابی‌های احتمالی در سیستم‌های آبیاری و روشنایی به بهره‌بردار فضای سیز
 • اعلام خودکار مواردی چون پر شدن سطل آشغال‌های فضای سبز به افراد مربوطه